Wednesday, 21 Mar 2018
Uncategorized

Top 10 nam diễn viên có cát-sê cao nhất Hàn Quốc.

Tờ WTM vừa thống kê ra top 10 nam diễn viên được trả catse cao nhất Hàn Quốc.

Đồng hạng nhất của danh sách này là Kim Soo-hyun và Hyun Bin đều có mức catse trung bình mỗi tập phim là 83.900 USD (tương đương 1,905 tỷ đồng).

1. Kim Soo-hyun. Mức catse trung bình: 83.900 USD/tập (tương đương 1,905 tỷ đồng).

1. Hyun Bin. Mức catse trung bình: 83.900 USD/tập (tương đương 1,905 tỷ đồng).

3. Jo In-sung. Mức catse trung bình: 67.100 USD/tập (tương đương 1,523 tỷ đồng).

3. So Ji-sub. Mức catse trung bình: 67.100 USD/tập (tương đương 1,523 tỷ đồng).

5. Lee Min-ho. Mức catse trung bình: 58.700 USD/tập (tương đương 1,332 tỷ đồng).

5. Lee Seung-gi. Mức catse trung bình: 58.700 USD/tập (tương đương 1,332 tỷ đồng).

5. Yoo Ah-in. Mức catse trung bình: 58.700 USD/tập (tương đương 1,332 tỷ đồng).

 

8. Lee Jong-suk. Mức catse trung bình: 50.300 USD/tập (tương đương 1,142 tỷ đồng).

 

8. Song Joong-ki. Mức catse trung bình: 50.300 USD/tập (tương đương 1,142 tỷ đồng).

10. Ji Chang-wook. Mức catse trung bình: 42.000 USD/tập (tương đương 953,4 triệu đồng).

Nguồn: Điện Ảnh

Post Comment